Schedule

August 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
 • Musical Theater Jr.
 • Vocal Class
 • Musical Theater KIDS 1 & 2
4
 • Ballet \ Jazz 1
 • Ballet \ Jazz 2
 • Musical Theater A & B (Beast)
 • Ballet \ Jazz 3 & 4
5
 • Tap 1 - 4 (Online)
 • Hip-Hop (Online)
 • Little Mermaid (Online)
 • Beauty and the Beast (Online)
 • Tap 6 & 7 (Online)
6
 • Tap 5
 • Ballet \ Contemporary 5-7
7
 • Hula (Online)
 • Theater History (Online)
 • Acting (Online)
 • Stretching (Online)
8
9
10
 • Musical Theater Jr.
 • Vocal Class
 • Musical Theater KIDS 1 & 2
11
 • Ballet \ Jazz 1
 • Ballet \ Jazz 2
 • Musical Theater A & B (Beast)
 • Ballet \ Jazz 3 & 4
12
 • Tap 1 - 4 (Online)
 • Hip-Hop (Online)
 • Little Mermaid (Online)
 • Beauty and the Beast (Online)
 • Tap 6 & 7 (Online)
13
 • Tap 5
 • Ballet \ Contemporary 5-7
14
 • Hula (Online)
 • Theater History (Online)
 • Acting (Online)
 • Stretching (Online)
15
16
17
 • Musical Theater Jr.
 • Vocal Class
 • Musical Theater KIDS 1 & 2
18
 • Ballet \ Jazz 1
 • Ballet \ Jazz 2
 • Musical Theater A & B (Beast)
 • Ballet \ Jazz 3 & 4
19
 • Tap 1 - 4 (Online)
 • Hip-Hop (Online)
 • Little Mermaid (Online)
 • Beauty and the Beast (Online)
 • Tap 6 & 7 (Online)
20
 • Tap 5
 • Ballet \ Contemporary 5-7
21
 • Hula (Online)
 • Theater History (Online)
 • Acting (Online)
 • Stretching (Online)
22
23
24
 • Musical Theater Jr.
 • Vocal Class
 • Musical Theater KIDS 1 & 2
25
 • Ballet \ Jazz 1
 • Ballet \ Jazz 2
 • Musical Theater A & B (Beast)
 • Ballet \ Jazz 3 & 4
26
 • Tap 1 - 4 (Online)
 • Hip-Hop (Online)
 • Little Mermaid (Online)
 • Beauty and the Beast (Online)
 • Tap 6 & 7 (Online)
27
 • Tap 5
 • Ballet \ Contemporary 5-7
28
 • Hula (Online)
 • Theater History (Online)
 • Acting (Online)
 • Stretching (Online)
29
30
31
 • Musical Theater Jr.
 • Vocal Class
 • Musical Theater KIDS 1 & 2